Lichaam

COMING SOON

Klachtenprocedure

Bij Laurium Klinieken streven we ernaar om altijd de beste resultaten en service te leveren. Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze zorg en service. Mocht je dit onverhoopt toch anders ervaren en ergens ontevreden over zijn, dan horen wij dat graag. Wij nemen je klachten zeer serieus omdat een goede ervaring met onze kliniek voor zowel jou als voor ons belangrijk is en wij ons continu willen verbeteren.

Indien je niet tevreden bent en je komt er niet uit met je behandelend arts of een van onze medewerkers, dan heeft Laurium Klinieken een duidelijke klachtenprocedure. Je klacht wordt altijd door ons in behandeling genomen.

Wat verstaan we onder een klacht?
Onder een klacht verstaan wij een uiting van ontevredenheid. Dit kan betrekking hebben op de behandeling en/of de voor- of nazorg, maar ook op de manier waarop een cliënt door een medewerker is behandeld. Daarnaast kan een klacht ook betrekking hebben op organisatorische aspecten.

Heb je een klacht?
Je kunt je klacht bij ons indienen, zowel persoonlijk, telefonisch of via de mail. In eerste instantie wordt er getracht om de klacht samen met jou en de desbetreffende behandelaar op te lossen, al dan niet met tussenkomst van onze interne klachtenfunctionaris.

Komen we er ondanks de bemiddelende gesprekken met de behandelaar en onze interne klachtenfunctionaris nog niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh, waarbij Laurium Klinieken is aangesloten. Meer informatie vind je hier: www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/patient/een-klacht-over-uw-arts

Geschilleninstantie DOKh
Indien de klacht ook niet via de onafhankelijk klachtenfunctionaris naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dan kun je je richten tot de Geschilleninstantie van DOKh. De klachtenfunctionaris van DOKh begeleid je vervolgens verder in dit traject.
Meer informatie vind je hier: www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/patient/een-geschil-met-uw-arts

Klachtenfunctionaris Laurium Klinieken
Indien je ondanks bovenstaande informatie toch nog vragen hebt, of indien je een klacht bij ons wilt melden, kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris door een mail te sturen naar wendy@klinieklaurium.nl t.a.v. klachtenfunctionaris.